SCHOMBURG GmbH - Германия

Строителна химия - хидроизолации и водоспиращи продукти: течни полимер-циментови, битумни мембрани и кристализиращи продукти.