Нужен ви е продукт за ...

Забавители

Забавители

Химични добавки, които удължават времето за начало на преминаването на сместа от пластично в твърдо състояние.

Повече...