Нужен ви е продукт за ...

SUPERCRETE R 20

Забавяща свързването, силноводо-намаляваща/суперпластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони

 

ОПИСАНИЕ

SUPERCRETE R 20 е забавяща свързването силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка за бетони и строителни разтвори. Тя представлява хомогенна водоразтворима течност с кафяв цвят. 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SUPERCRETE R 20 е предназначен за всички видове разтвори и бетони.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Употребата на SUPERCRЕTE R 20 подобрява обработваемостта на бетоновата смес, якостта, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и дълготрайността на втвърдения бетон. Влагането на SUPERCRЕTE R 20 води до подобряване на обработваемостта на бетоновите смеси, без да се увеличава направната вода и/или до запазване на обработваемостта при силно намалено количество вода (до 20%). Забавя началото на свързване на цимента, което прави добавката подходяща за употреба при летни условия и при транспортиране на бетона на по-голямо разстояние. Увеличава времето за обработка на бетоновата смес (отворено време) и способства за недопускане на технологични фуги. Повишава началните якости с 60% – 80% и якостта на бетона на 28-мия ден с 20% – 30%.
Добавката не съдържа хлорни йони и не създава опасност от корозия на армировката в бетона.