ISEDIO Limited - Англия

Патентовани дилатационни профили за индустриални настилки (шлайфани бетони) с асиметрично отваряне на профилите.