DUROSTONE Kft - Унгария

Компания специализирана в повръхностни втвърдители за шлайфани бетонови настилки подложени на тежки и интензивни натоварвания; съдържащи метални частици за подове, подложени на екстремно натоварване; повърхностни втвърдители на база феросилиций за ултратежки натоварвания за изпълнение на антистатични и безискрови подове.