Нужен ви е продукт за ...

DE 35/0,55 N

Стоманени фибри за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки с размер 35/0,55 мм

ОПИСАНИЕ

Стоманените фибри се използват за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки. Те са икономически ефективна алтернатива на традиционната армировка.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Стоманените фибри DE 35/0,55 N са предназначени за вътрешна и външна употреба:

 • индустриални подове;
 • тунелно строителство;
 • елементи от бетон;
 • приложения в жилищни сгради и др.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

С използването на стоманени фибри DE 35/0,55 N се постига:

 • намалено пластично съсъхване;
 • намалени температурни свивания и разширения на готовия бетон;
 • увеличена якост на натиск и удароустойчивост;
 • предотвратяват разслояването на бетона;
 • увеличават еластичността на бетона;
 • увеличават издържливостта на бетоновите елементи;
 • намаляват възможността от образуване на пукнатини;
 • увеличават износоустойчивостта на подовете.