Нужен ви е продукт за ...

DE 60/1,2 MK

Стоманени фибри с медно покритие за дисперсно армиране
на шлайфани бетонови настилки с размери 60 мм/1,2 мм,
с по-висока якост на опън 1250 N/mm2

ОПИСАНИЕ

Стоманените фибри се използват за дисперсно армиране на шлайфани бетонови настилки. Те са икономически ефективна алтернатива на традиционната армировка.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Стоманените фибри DE 60/1,2 MK са предназначени за вътрешна и външна употреба:

 • индустриални подове;
 • тунелно строителство;
 • елементи от бетон;
 • приложения в жилищни сгради и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

С използването на стоманени фибри DE 60/1,2 MK се постига:

 • намалено пластично съсъхване;
 • намалени температурни свивания и разширения на готовия бетон;
 • увеличена якост на натиск и удароустойчивост;
 • предотвратяват разслояването на бетона;
 • увеличават еластичността на бетона;
 • увеличават издържливостта на бетоновите елементи;
 • намаляват възможността от образуване на пукнатини;
 • увеличават износоустойчивостта на подовете.