Нужен ви е продукт за ...

Полипропиленови фибри

Полипропиленови фибри

Полипропиленовите фибри се добавят към цимент базирани смеси (бетонови смеси и замазки, мазилки, лепила) за намаляване на пластичното съсъхване и с цел подобряване на свойствата им. Те представляват вторична армировка и осигуряват допълнителен контрол с цел намаляване на опасността от възникване на пукнатини, вследствие на пластично съсъхване на бетона.

 

Повече...