Нужен ви е продукт за ...

Стъклени фибри

Стъклени фибри

Основното предимство на стъклените фибри е че намаляват пластичното съсъхване.

Стъклените фибри са предназначени за:

  • бетонови смеси и замазки;
  • сухи циментови смеси;
  • готови продукти от бетон.

 

Повече...