Нужен ви е продукт за ...

G 12/14 EC

Стъклени фибри с размери дължина 12 мм и дебелина на влакното 14 µm

ОПИСАНИЕ

Стъклени  фибри с размери дължина 12 мм и дебелина на влакното 14 µm

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Стъклените фибри са предназначени за:

  • бетонови смеси и замазки;
  • сухи циментови смеси;
  • готови продукти от бетон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • намалява пластичното съсъхване.