Нужен ви е продукт за ...

BS HYDROSTOP DUO

Гъвкаво хидроизолационно покритие на полимер-циментова основа

ОПИСАНИЕ

BS HYDROSTOP DUO е двукомпонентна мазана хидроизолация на основа цимент, минерални пълнители и акрилни полимери. Сухият компонент (цимент и пълнители) е сив прахообразен материал с подбран зърнометричен състав. Течният компонент е високоеластична модифицирана полимерна дисперсия.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • хидроизолиране върху стари и нови бетонови повърхности и циментови замазки, както и върху зидария;
  • хидроизолиране на пресен бетон веднага след декофриране;
  • полагане върху шуплести и гладки повърхности;
  • хидроизолиране на бетонови повърхности в основи и надосновни стени;
  • хидроизолиране на водни съоръжения: басейни, водоеми, резервоари, пречиствателни станции, тунели и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • образува гъвкаво водонепропускливо покритие;
  • е устойчив на водно налягане от 7 атмосфери;
  • позволява на основата да “диша”, запазвайки водонепропускливостта си;
  • притежава способността да покрива и премоства пукнатините;
  • не съдържа разтворители.