Нужен ви е продукт за ...

FIX 20-Т

Бързовтвърдяващ, разширяващ се хидроизолационен и запечатващ разтвор 

 

ОПИСАНИЕ

FIX 20-T е изключително бързосъхнеща смес на циментова основа за запечатване на водни течове през отвори, процепи и пукнатини в бетон, зидарски работи и естествени каменни конструкции. Течащата вода спира за няколко секунди благодарение на способността на материала да се разширява. Силната адхезия към повърхността подсигурява трайно запечатване на течащите участъци.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • незабавно запечатване на течове и филтрация на вода в мазета, шахти, канали и др.;
  • ремон на бетонови повърхности  преди нанасяне на хидроизолационна система (като например AQUAFIN-IC);
  • закрепва  анкери на каменна зидария и други монтажни части за  кратко време.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • не съдържа хлориди, без елемнти които предизвикват корозия;
  • високо реактивна бързосъхнеща смес;
  • изграждане на силна връзка с бетоновите повърхности;
  • бързосъхнещо действие – също и под вода;
  • съвместим с  кристалообразуващата хидроизолационна система  AQUAFIN-IC;
  • за вътрешна и външна употреба.