Нужен ви е продукт за ...

POLYDOS EG460

Течен суперпластификатор за бетон

ОПИСАНИЕ

PolyDos EG460 е течен суперпластификатор за бетон на поликарбоксилатна основа. Продуктът е съвместим с всички видове портланд цименти и смесени портланд цименти. PolyDos EG460 не образува утайки и може да се добавя както с направната вода, така и отделно. Препоръчва се добавката да се влага към пресния бетон или след омокрянето на инертните материали, или след като е постъпила 80% от предвиденото количество направна вода.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PolyDos EG460 е подходящ за употреба в:

  • високоякостни транспортни бетони;
  • водоплътни бетони;
  • самоуплътняващи се бетони;
  • пръскани бетони.

PolyDos EG460 осигурява висока обработваемост на бетоновия разтвор и запазване на консистенцията. PolyDos EG460 гарантира високи начални якости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

PolyDos EG460 има силно водоредуциращ ефект, без да излага разтвора на водоотделяне и десортиране. Комбинирането на силния водоредуктор с добре формулирана композитна зърнометрия на инертния материал гарантира висока плътност на втвърдения бетон. PolyDos EG460 гарантира отлична подвижност на циментовото тесто в бетона и създава отлични предпоставки за изработване на самоуплътняващи се разтвори. PolyDos EG460 е много подходящ за работа със смесени цименти и пепелина.