Нужен ви е продукт за ...

SUPERCRETE А 20

Силноводонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони

 

ОПИСАНИЕ

SUPERCRЕTE А 20 е силноводонамаляваща (суперпластифицираща) химична добавка за циментови бетони и/или строителни разтвори. Тя представлява хомогенна водоразтворима течност с тъмнокафяв цвят. 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SUPERCRЕTE А 20 е предназначен за всички видове разтвори и бетони.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Употребата на SUPERCRЕTE А 20 подобрява обработваемостта на бетоновата смес, якостта, водонепропускливостта, мразоустойчивостта и дълготрайността на втвърдения бетон. Влагането на SUPERCRЕTE А 20 води до подобряване на обработваемостта на бетоновите смеси, без да се увеличава направната вода и/или до запазване на обработваемостта при силно намалено количество вода (до 20%). Повишава началните (24 h) якости на бетоните с 60% – 80%, а якостта на 28-мия ден с 20% – 30%. При осигуряване на подходящи грижи в ранна възраст бетоните със SUPERCRETE A 20 има по-ниски показатели на пълзене и съсъхване. Добавката не съдържа хлорни йони и не създава опасност от корозия на армировката в бетона.