Нужен ви е продукт за ...

PLASTCRETE

Водонамаляваща/пластифицираща химична добавка за циментови разтвори и бетони

ОПИСАНИЕ

PLASTCRETE e водонамаляваща/пластифицираща химична добавка за бетони и/или строителни разтвори. Тя представлява хомогенна водоразредима течност с тъмнокафяв цвят.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

PLASTCRETE e предназначен за всички видове разтвори и бетони.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Употребата на PLASTCRETE подобрява обработваемостта на бетоновата смес, якостта, водонепропускливостта на втвърдения бетон. Влагането на PLASTCRETE води до подобряване на обработваемостта на бетоновите смеси, без да се увеличава направната вода и/или до запазване на обработваемостта при намалено количество вода (до 10%). Повишава якостта на 28-мия ден с 15% - 20%. Добавката не съдържа хлорни йони и не създава опастност от корозия на армировката в бетона.