Нужен ви е продукт за ...

CRYOBET

Химична добавка за зимно бетониране

 

ОПИСАНИЕ

CRYOBET е химична добавка за производство и полагане на бетон при понижени температури
(под 0° С). 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

CRYOBET е предназначен за приготвяне на бетони и строителни разтвори при отрицателни температури. Добавката може да се използва при производството на готови бетонови елементи, при което се постига по-висока производителност и пълноценно използване на кофражните форми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Употребата на CRYOBET позволява извършване на бетонови работи до -15° С. При нормални условия на втвърдяване на бетона (20° С) влагането на добавката води до нарастване на началните якости на бетона (24 h – 48 h) с 30% – 50% в сравнение с бетон без добавка. При понижаване на температурата този ефект става по-силно изразен. Добавката не съдържа хлорни йони и не предизвиква корозия на армировката в бетона.