Нужен ви е продукт за ...

CRYOBET SUPER

Комбинирана химична добавка за зимно бетониране

 

ОПИСАНИЕ

CRYOBET SUPER е комбинирана химична добавка за производство и полагане на бетон при понижени температури (под 0° С). 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

CRYOBET SUPER е предназначен за приготвяне на бетони и строителни разтвори при отрицателни температури. Добавката може да се използва при производството на готови бетонови елементи, при което се постига по-висока производителност и пълноценно използване на кофражните форми.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Употребата на CRYOBET SUPER позволява извършване на бетонови работи до -15° С. При нормални условия на втвърдяване на бетона (20° С) влагането на добавката води до нарастване на началните якости на бетона (24 h – 48 h) с 60% – 90% в сравнение с бетон без добавка. При понижаване на температурата този ефект става по-силно изразен. Добавката не съдържа хлорни йони и не предизвиква корозия на армировката в бетона.