Нужен ви е продукт за ...

DUROTOP

Повърхностен втърдител с високa изноустойчивост

ОПИСАНИЕ

DUROTOP е комбинация от фабрично смесени твърди агрегати, добавки, хидравлично свързващо вещество и цветни пигменти. Предназначен е за повишаване на износоустойчивостта на прясно положени монолитни бетонови подове.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • логистични центрове, складове с високи стилажни системи;
  • производствени помещения с високи натоварвания;
  • cash & carry магазини, складове за метали;
  • изложбени зали. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • отлична износоустойчивост;
  • удароустойчивост;
  • устойчивост на масла;
  • не отделя прах;
  • лесна за почистване повърхност;
  • широк спектър от цветове.