Нужен ви е продукт за ...

Веста Инд ООД отговаря на изискванията по ISO 9001:2008

От 21.07.2015 г. Веста Инд ООД отговаря на изискванията по ISO 9001:2008. Системата за управление на качеството обхваща управление на документи и записи, вътрешни одити, управление на персонала, управление на несъотвествията, управление на качестовото, управление на покупките и производтво. Тя притежава система от контролни точки, позволяващи повишаване на ефективността на работните процеси и подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги.