Нужен ви е продукт за ...

Синтетични фибри Fibrofor High Grade

Със синтетичните фибри Fibrofor High Grade е изпълнена външна бетонова настилка на производствено- складова база на Веста Инд ООД в гр. Пловдив, по която ежедневно се движат камиони с общо тегло от 40 тона.