Нужен ви е продукт за ...

BETOCRETE CP-360-WP - постоянно активна, кристализираща хидроизолация с хидрофобен ефект

BETOCRETE CP-360-WP намалява неколкократно дълбочината на проникване на вода под напор чрез хидрофилната кристализираща компонента. Същевременно чрез хидрофобната си компонента, BETOCRETE CP-360-WP намалява значително зоната на проникване на вода по капилярен път, като по този начин предпазва армировката от корозия. Благодарение на хидрофобната си функция, BETOCRETE CP-360-WP може да се дозира директно в бетонмиксера, без да образува бучки и без да се разтваря предварително с вода.

 

 

BETOCRETE CP-360-WP осигурява:

 • Хидроизолация без разходи за труд за полагане - продуктът се дозира директно в бетона /в инертните материали или в готовата смес/;
 • Хидроизолация без рискове от труд при полагане - опростената процедура за дозиране елиминира рисковете от неправилно полагане в сравнение с рулонен или обмазен тип хидроизолации;
 • Хидроизолация без разходи за защита - кристализизращата хидроизолация е интегрална част от бетона и отпада необходимостта от допълнителни мерки за защита;
 • Постоянно активна хидроизолация - кристализиращата функция е ефективна през целия период на живота на бетона.

 

BETOCRETE CP-360-WP може да се използва във всички видове бетони, където се изисква постоянно активна хидроизолация:

 • Охлаждащи кули в електроцентрали;
 • Резервоари за питейна вода и контейнери;
 • Септични ями;
 • Плувни басейни;
 • Многоетажни паркинги и гаражи;
 • Фундаменти;
 • Сандвич елементи;
 • Канализационни канали/шахти, тунели, бетонови тръби и навсякъде, където е необходим хидроизолиран бетон.

 

Ползи за клиента:

 • Икономически изгодна – в повечето случаи е в пъти по-евтина от рулонните или обмазни хидроизолации;
 • Хидроизолация, която спестява технологично време - хидроизолирането се извършва в момента на полагането на бетона;
 • Удължава живота на бетона, защитава армировката и елиминира капилярната абсорбция на вода в структурата на бетона.