Нужен ви е продукт за ...

BS GRUND

Грунд за адхезия между стари и нови бетонови повърхности

ОПИСАНИЕ

BS GRUND е еднокомпонентен течен контактен грунд на основа полимерна дисперсия и подходящи добавки.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • за подобряване на връзката между стари и нови бетонови повърхности и/или строителни разтвори;
  • като добавка към циментови разтвори;
  • при бетонови повъхности с повишени изисквания по отношение на товароносимост и якостни характеристики.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

  • увеличава якостните показатели, адхезията и водонепропускливостта на разтворите;
  • подобрява деформативността на циментови разтвори и бетони.