Нужен ви е продукт за ...

BS GRUNG PN

Дълбокопроникващ и укрепващ грунд

ОПИСАНИЕ

BS GRUNG PN е еднокомпонентен течен дълбокопроникващ и укрепващ грунд на основа полимерни и подходящи добавки.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • грундиране и заздравяване на мазилки и замазки;
  • грундиране при полагане на мазана хидроизолация на полимер-циментова основа;
  • грундиране при поправка на бетонови подове;
  • грундиране при полагане на керамични плочки;
  • грунд под саморазливни подови смеси.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

BS GRUNG PN има отлична проникваща способност в бетонови и циментови разтвори, варови мазилки и др., дължаща се на малкия размер на частиците и ниския вискозитет.